Hettichi uued e-teenused klientidele lihtsustamaks õigete toodete valimist, tootejooniste tegemist, tootmiseks vajalike CAD joonistele ligipääsu jne.

Hettichi uued e-teenused klientidele lihtsustamaks õigete toodete valimist, tootejooniste tegemist, tootmiseks vajalike CAD joonistele ligipääsu jne.